کوکی‌های سنتی، مقدار کمی داده هستند که توسط مرورگر کاربر ذخیره می‌شوند و اطلاعات کاربر را ذخیره می‌کنند. بخاطر مسائل امنیتی و حریم خصوصی، تمام مرورگرها مکانیزمی برای پاک کردن آنها دارند.

Evercookie، برنامه مبتنی بر جاوا است که در مرورگر کاربران، کوکی‌های zombie تولید می‌کند و خود را در ماشین قربانیان مخفی می‌کند تا پاک کردن آنها دشوار شود. هکر با استفاده از Evercookie می‌تواند کامپیوتر قربانی را بشناسد حتی اگر کوکی‌های سنتی پاک شده باشند. 

در واقع این روش برای تولید کوکی‌های دائمی بر روی مرورگر کلاینت استفاده می‌شود و هدف اصلی آن، شناسایی کلاینت‌ها حتی پس از پاک کردن کوکی‌های استاندارد است. برای این منظور، Evercookie، کوکی را در چندین نقطه ذخیره می‌کند و اگر پاک شود، با استفاده از مکانیزم‌های خود، دوباره آن را ایجاد می‌کند. (این روش را Samy Kamkar در سال 2010 ابداع کرد).